Công ty Dịch Vụ Tin Học 3H

Chúng tôi là tập thể những nhân sự đam mê và nhận thức rõ IT (công nghệ thông tin) sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến mọi mặt đời sống và mong muốn dịch vụ IT Helpdesk sẽ đảm bảo hệ thống IT ổn định.

IT Helpdesk, it helpdesk, IT Outsource, it outsource, IT thuê ngoài, it thue ngoai, 3H

Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
lienhe@3hit.vn
(+84-28) 73095979