Trợ lý giám đốc IT (vCIO)

Dịch vụ IT SMB

IT Thuê Ngoài SMB

Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
lienhe@3hit.vn
(+84-28) 73095979