Thiết kế hạ tầng IT (IT Solution Architect)

Thiết kế hạ tầng IT (IT Solution Architect)

Thiết kế hạ tầng IT, IT Solution Architect

Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
lienhe@3hit.vn
(+84-28) 73095979