Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ IT thuê ngoài hiệu quả, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMBs) lựa chọn giải pháp và ứng dụng liên tục, thành công để phát huy tiềm năng, gia tăng lợi nhuận cho SMBs.

Dịch vụ IT, dịch vụ it, sứ mệnh 3H

Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
lienhe@3hit.vn
(+84-28) 73095979