Dịch vụ IT toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB)

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) đối mặt những vấn đền, cùng một cấp độ thách thức về IT (bản quyền phần mềm, dữ liệu người dùng, nhân sự IT, virus, mã hóa dữ liệu, sẵn sàng của hệ thông (Available), độ

IT one-stop service, IT Helpdesk, dịch vụ IT, dich vu it

Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
lienhe@3hit.vn
(+84-28) 73095979